Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn CVG Building
Địa chỉ:
TT05 Khu đô thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm,
P. Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Tp Hà Nội.
Hotline:
Trợ lý quản trị xây dựng!
Hỗ trợ kiểm soát toàn bộ quá trình xây dựng.
Trợ lý quản trị xây dựng!
Hỗ trợ kiểm soát toàn bộ quá trình xây dựng.